Markägare

Har tillgängliga platser för alternativa drivmedel eller laddplats

Erbjuder mark för

El

Giltighetstid

2024-05-11
2025-05-11

Plats

Västernorrlands län

Kommentar

Gäller en befintlig parkeringsyta, i centrum, med en laddare på 50 kW samt två laddpunkter som planerats att tas ur drift vilket möjliggör behov/plats. Potentiellt fler kommunal mark för etablering.

Kontaktinformation

Sundsvalls kommun

Kommunstyrelsekontoret som samordnar kommunens mål om att främja utbyggnaden av publik laddinfra. Vid intresse ges mer info om förutsättningarna och kontakt vidarebefordras till rätt enhet/tjänsteperson för tekniska detaljer om markavtal och villkor.

Telefon

0730243687

Org.nummer

212000-2411