AFIR

AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) fastställer nationella minimikrav för laddningsstationer för att underlätta laddning av elfordon och laddhybrider inom EU.

AFIR innebär obligatoriska nationella minimimål för laddstationer och tankställen för alternativa bränslen, och syftar till att säkerställa en enklare tillgång till laddnings- och tankningsmöjligheter för elfordon och bränslecellsbilar inom EU. För detta ändamål måste det finnas en effekt på 1,3 kW i offentligt tillgänglig laddningsinfrastruktur för varje elfordon och 0,8 kW för varje Laddhybrid.

Kartan visar vilka kommuner och län som har nått upp till de mål som är satta för lätta fordon som helt eller delvis drivs av laddbara batterier.

Välj vilka områden som ska visualiseras på kartan

Visa endast kommuner inom valt län