Kartor och statistik

Här finns kartor och statistik på både nationell och lokal nivå i flertalet olika kategorier som underlag för omställningen.

AFIR

AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) fastställer nationella minimikrav för laddningsstationer för att underlätta laddning av elfordon och laddhybrider inom EU.

Elnätsägare

På kartan kan du se Sveriges nätområden. Om du för pekaren över kartan så får du upp respektive nätägare. I listan finns kontakt- och koncessionsuppgifter till elnätsbolagen, men du kan också klicka dig vidare till bolagens hemsida.

Fordonsflotta

Här kan du se hur många fordon som är registrerade i Sverige och vilket drivmedel som de använder. Du kan också filtrera på fordonstyperna: personbil, lätt lastbil och tung lastbil.

Gasinfrastruktur

Karta med befintliga tankstationer med fossilfria gasformiga drivmedel. Du kan filtrera på CGB, LBG och vätgas.

Infrastruktur med flytande fossilfria drivmedel

Kartan visar befintliga stationer med flytande fossilfria drivmedel. Du kan filtrera på RME100, HVO100, E85 och ED95.

Laddinfrastruktur

Här kan du se antalet befintliga och planerade laddstationer, var de är lokaliserade och hur de är fördelade utifrån olika kapacitetskategorier. För de befintliga stationerna kan du välja mellan att visa datan från två olika datakällor. Uppdatering av dessa sker på Drivmedla månatligen.

Övergripande drivmedelsinfrastruktur

Se alla befintliga drivmedelsstationer med fossilfria drivmedel (gas, flytande, elektricitet)

Samlat behov och utbud från Samarbeta

Här kan du se framtida behov av infrastruktur för att klara omställningen till fossilfritt. Du kan välja vilket drivmedel, samt om enbart utbud eller efterfrågan ska visas i kartan.

Trafikmängd

Här kan du se trafikmängd

Kommer snart

Täthetskarta

Visar hur många drivmedelstationer det finns i förhållande till antalet fordon. Möjlighet att filtera på olika drivmedel

Kommer snart

Godstransporter

Här kan du se godstransporter

Kommer snart

Energiförbrukning

Befintliga stationer med flytande fossilfria drivmedel. Möjlighet att filtera på olika drivmedelstyper.

Kommer snart