Tillsammans banar vi väg för framtidens fordonsflotta

Drivmedla.se är en öppen plattform som med hjälp av data, samarbete och strategisk vägledning accelererar omställningen till fossilfria transporter

För dig som är fordonsägare

För dig som fordonsägare erbjuder plattformen verktyg och resurser för investeringsplanering, samarbete med andra och främjande av hållbarhet inom transportsektorn.

För dig som är kommun eller region

För kommuner och regioner erbjuder plattformen stöd för att planera och utveckla en fossilfri fordonssektor genom geografisk planering, samarbete, statistik och kunskapsdelning för en effektiv omställning.

För ladd- och tankinfrastruktursaktörer

Drivmedla är en omfattande plattform som stöder aktörer inom laddnings- och bränsleinfrastruktur genom samarbete, statistik, kartor och kunskapsdelning, vilket möjliggör strategisk utveckling av infrastruktur och tjänster för en mer hållbar fordonssektor.

För dig som äger mark eller elnät

Drivmedla stödjer elnätsbolag och markägare i att effektivt anpassa och utveckla infrastrukturer för ökad laddnings- och tankinfrastrukturefterfrågan. Plattformen främjar samarbete och beslutsfattande genom statistik och kunskap.

Samarbeta

Vi länkar samman aktörer som vill vara med och ställa om till fossilfria transporter

Utforska din region

Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för fossilfria transporter i din region?

Utforska statistik

Djupdyk i omställningsrelaterad statistik och data

Sök information

Hitta information och länkar kring omställningen till fossilfria drivmedel i kunskapsbanken

Utforska omställningen i Sverige

AFIR

AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) fastställer nationella minimikrav för laddningsstationer för att underlätta laddning av elfordon och laddhybrider inom EU.

Elnätsägare

På kartan kan du se Sveriges nätområden. Om du för pekaren över kartan så får du upp respektive nätägare. I listan finns kontakt- och koncessionsuppgifter till elnätsbolagen, men du kan också klicka dig vidare till bolagens hemsida.

Fordonsflotta

Här kan du se hur många fordon som är registrerade i Sverige och vilket drivmedel som de använder. Du kan också filtrera på fordonstyperna: personbil, lätt lastbil och tung lastbil.

Gasinfrastruktur

Karta med befintliga tankstationer med fossilfria gasformiga drivmedel. Du kan filtrera på CGB, LBG och vätgas.

Infrastruktur med flytande fossilfria drivmedel

Kartan visar befintliga stationer med flytande fossilfria drivmedel. Du kan filtrera på RME100, HVO100, E85 och ED95.

Laddinfrastruktur

Här kan du se antalet befintliga och planerade laddstationer, var de är lokaliserade och hur de är fördelade utifrån olika kapacitetskategorier. För de befintliga stationerna kan du välja mellan att visa datan från två olika datakällor. Uppdatering av dessa sker på Drivmedla månatligen.

Övergripande drivmedelsinfrastruktur

Se alla befintliga drivmedelsstationer med fossilfria drivmedel (gas, flytande, elektricitet)

Samlat behov och utbud från Samarbeta

Här kan du se framtida behov av infrastruktur för att klara omställningen till fossilfritt. Du kan välja vilket drivmedel, samt om enbart utbud eller efterfrågan ska visas i kartan.

Trafikmängd

Här kan du se trafikmängd

Kommer snart

Täthetskarta

Visar hur många drivmedelstationer det finns i förhållande till antalet fordon. Möjlighet att filtera på olika drivmedel

Kommer snart

Godstransporter

Här kan du se godstransporter

Kommer snart

Energiförbrukning

Befintliga stationer med flytande fossilfria drivmedel. Möjlighet att filtera på olika drivmedelstyper.

Kommer snart