Fordonsflotta

Här kan du se hur många fordon som är registrerade i Sverige och vilket drivmedel som de använder. Du kan också filtrera på fordonstyperna: personbil, lätt lastbil och tung lastbil.

I kartan visas andel fordon av valt drivmedel i relation till total fordonsflotta eller vald fordonstyp. Du kan välja om andelen ska visas på läns- eller kommunnivå.
 
Du kan också se hur fordonsflottans sammansättning utifrån drivmedel har ändrat sig sedan år 2010 i historiken samt en prognos (endast för personbilar) för utvecklingen fram till år 2035.

Välj vilka områden som ska visualiseras på kartan

Filterinställningar

Fordonstyp
Drivmedel