Laddinfrastruktur

Här kan du se antalet befintliga och planerade laddstationer och hur de är fördelade utifrån olika kapacitetskategorier. I kartan kan du se var de är lokaliserade. För de befintliga stationerna kan du välja mellan att visa datan från två olika datakällor.

De planerade stationerna är sådana som har fått stöd från Klimatklivet eller regionala elektrifieringspiloter. Utöver dessa visas också el-taggade inlägg från ”Samarbeta” i kartan.
 
Du kan filtrera stationerna som ska visualiseras i kartan på olika kapacitetskategorier.

Datakälla för befintliga laddstationer
Kapacitetskategori
0

Befintliga stationer

0

Planerade stationer

0

Antal uttag