Ladd- och tankinfrastruktur

Drivmedla är en omfattande plattform som stöder laddnings- och bränsleinfrastrukturaktörer genom samarbete, statistik, kartor och kunskapsdelning, vilket möjliggör strategisk utveckling av infrastruktur och tjänster för en mer hållbar fordonssektor.

Drivmedla erbjuder dig som ladd- och tankinfrastrukturaktörer de nödvändiga verktygen och insikterna för att strategiskt utveckla dina laddnings- och bränsleinfrastrukturer.

Under Samarbeta kan du dela information och erfarenheter med andra aktörer för att tillsammans utveckla och förbättra infrastrukturen och tjänsterna som behövs för transportsektorns omställning. Aktörer kan dela information om behov och tillgång av drivmedel, lämpliga etableringsplatser etc. Genom att samarbeta kan laddningsoperatörer och bränslebolag bättre identifiera och möta behoven och efterfrågan på sina tjänster och infrastruktur. Samarbeta är en mötesplats för dina framtida affärer.

Under Kartor och statistik finns information som hjälper dig att analysera och fatta faktabaserade beslut utifrån din verksamhet. Här finner du bland annat information om fordonsflottans utveckling, befintlig och planerad tank- och laddinfrastruktur. Genom en bättre förståelse för hur fordonsmarknaden utvecklas kan du som laddningsoperatörer och bränslebolag anpassa dina tjänster för att möta framtidens efterfrågan.

Är du intresserad av en specifik geografisk plats väljer du ”Utforska län/kommun”.

I Kunskapsbanken hittar du inspiration och vägledning i ditt omställningsarbete. Här finns goda exempel på framgångsrika projekt, praktiska tips och information om ekonomi. Detta gör det enklare för dig att fatta välgrundade beslut och ta aktiva steg mot en mer hållbar framtid.

Sammanfattningsvis ger Drivmedla möjlighet att planera och effektivt etablera dina tjänster och infrastrukturer med stöd av plattformens insikter och verktyg. Detta innefattar att använda information om markanvändning, efterfrågan och utvecklingstrender för att strategiskt placera och expandera laddningsstationer och bränslestationer.