Markägare

Vill ha kontakt med laddoperatörer och/eller leverantörer av drivmedel

Söker

Giltighetstid

2024-06-30
2025-06-30

Plats

Jämtlands län

Kontaktinformation

Kälarnebygdens ek förening

Kälarnebygdens ekonomiska förening är en förening som jobbar för att utveckla vår bygd, vi har för 2 år sedan byggt en bränsleanläggning (diesel, 95 samt 98 oktan). vi är nu intresserade av att även få dit en laddstation för elbilar. Vi kan få stöd via "klimatklivet" och Naturvårdsverket för denna investering

Telefon

0706665674

Org.nummer

716462-1406