Kommun och region

För dig som är kommun eller region, erbjuder denna plattform att planera och utveckla en hållbar och fossilfri fordonssektor. Genom geografisk planering, samarbete, statistik och kunskapsdelning stödjer plattformen ditt arbete och bidrar till en mer effektiv omställning.

Drivmedla är ett hjälpmedel för dig som arbetar offentligt med omställning av transportsektorn. Den kan hjälpa kommuner och regioner att nå sina klimatmål och strävan efter en hållbar och fossilfri fordonssektor. Drivmedla fokuserar på geografisk planering och möjliggör en effektiv markplanering för att möta behoven av laddnings- och tankinfrastruktur.

Under Samarbeta kan kommunen indikera önskvärda etableringsplatser samt ta del av andra aktörers önskemål. I samverkansfunktionen kan kommuner och regioner aktivt delta i diskussioner om utbud och efterfrågan av laddnings- och tankinfrastruktur. Detta möjliggör en samordnad utbyggnad av infrastrukturen och främjar hållbara transportlösningar.

Under Kartor och statistik finns information som hjälper dig att analysera och fatta faktabaserade beslut utifrån uppsatta mål. Du kan orientera dig efter ämnesområde eller geografi genom att välja ”Utforska län/kommun”. Genom att erbjuda insikter om fordonsflottans storlek och prognoser för utvecklingen, hjälper plattformen kommuner och regioner att planera för framtiden. Genom att visa både befintlig och planerad ladd- och tankinfrastruktur underlättas en översikt över den aktuella situationen och möjliggör strategisk planering.

Kunskapsbanken på plattformen ger inspiration och vägledning för strategisk planering och beslutsfattande. Här finns exempel på framgångsrika projekt att inspireras och ta lärdom av för att underlätta genomförandet av hållbara initiativ.

Sammanfattningsvis är Drivmedla ett verktyg som hjälper kommuner och regioner i arbetet med en hållbar och effektiv transportsektor.

Utforska omställningen i Sverige

AFIR

AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) fastställer nationella minimikrav för laddningsstationer för att underlätta laddning av elfordon och laddhybrider inom EU.

Elnätsägare

På kartan kan du se Sveriges nätområden. Om du för pekaren över kartan så får du upp respektive nätägare. I listan finns kontakt- och koncessionsuppgifter till elnätsbolagen, men du kan också klicka dig vidare till bolagens hemsida.

Fordonsflotta

Här kan du se hur många fordon som är registrerade i Sverige och vilket drivmedel som de använder. Du kan också filtrera på fordonstyperna: personbil, lätt lastbil och tung lastbil.

Gasinfrastruktur

Karta med befintliga tankstationer med fossilfria gasformiga drivmedel. Du kan filtrera på CGB, LBG och vätgas.

Infrastruktur med flytande fossilfria drivmedel

Kartan visar befintliga stationer med flytande fossilfria drivmedel. Du kan filtrera på RME100, HVO100, E85 och ED95.

Laddinfrastruktur

Här kan du se antalet befintliga och planerade laddstationer, var de är lokaliserade och hur de är fördelade utifrån olika kapacitetskategorier. För de befintliga stationerna kan du välja mellan att visa datan från två olika datakällor. Uppdatering av dessa sker på Drivmedla månatligen.

Övergripande drivmedelsinfrastruktur

Se alla befintliga drivmedelsstationer med fossilfria drivmedel (gas, flytande, elektricitet)

Samlat behov och utbud från Samarbeta

Här kan du se framtida behov av infrastruktur för att klara omställningen till fossilfritt. Du kan välja vilket drivmedel, samt om enbart utbud eller efterfrågan ska visas i kartan.

Trafikmängd

Här kan du se trafikmängd

Kommer snart

Täthetskarta

Visar hur många drivmedelstationer det finns i förhållande till antalet fordon. Möjlighet att filtera på olika drivmedel

Kommer snart

Godstransporter

Här kan du se godstransporter

Kommer snart

Energiförbrukning

Befintliga stationer med flytande fossilfria drivmedel. Möjlighet att filtera på olika drivmedelstyper.

Kommer snart